Польское представительство
Польское представительство Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов (ВАГиП) является обособленным подразделением общественного объединения.
Основная цель деятельности Польского представительства в объединении усилий своих членов, направленные на содействие развитию гипнотерапии и клинической психологии, обучении и повышении квалификации своих членов и других желающих лиц, защиту их общих прав и интересов. 

Направлениями деятельности организации являются:

• Содействие в повышении профессионального уровня специалистов в области гипнотерапии и клинической психологии в соответствии с международными стандартами;
• Содействие созданию условий для формирования психологической культуры населения, содействие психологическому просвещению в области гипнотерапии и клинической психологии;
• Участие в распространении информации о нормах и стандартах практики в области гипнотерапии и клинической психологии, формирование культуры обращения за помощью в сфере гипнотерапии и клинической психологии;
• Установление связей с аналогичными зарубежными организациями;
• Деятельность в сфере обучения, дополнительной подготовки специалистов в области гипнотерапии и клинической психологии;
• Деятельность по повышению квалификации специалистов в области гипнотерапии и клинической психологии.  

Членами Ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов могут быть физические лица, которые достигли 16 лет и не признаны судом недееспособными, которые разделяют цели и задачи Ассоциации

Секретарь Польского представительства.
Профессиональный гипнотизёр, гипнотерапевт. Тренер ВАГиП
Регистр членов ВАГиП, курируемых Польским представительством
Фамилия и имя­ Регистрационный номер­
Тотоонова Карина­­ 59 ­
Комар Максим­ 192 ­
Piotr Otto  263 
Brus ­Barbara 264
Ближайшие обучающие программы
"Hipnoterapia Neurodynamiczna" <br>
"Hipnoterapia Neurodynamiczna"
26-28 lipca, 2019


Jedyny w Polsce certyfikowany kurs Profesjonalnej Hipnoterapii Neurodynamicznej organizowany przez Polskie Przedstawicielstwo “Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists”...

Kraków
"Regresja Hipnotyczna" <br>
"Regresja Hipnotyczna"
24-25 sierpnia, 2019


Regresja hipnotyczna jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi terapeutycznych w celu dotarcia do szczegółów wydarzenia inicjującego problem klienta. Poprzez zastosowanie odpowiednich technik hipnoterapia powoduje wygaszenie wszystkich procesów umysłu utrudniających sięgnięcie do zasobów podświadomości odpowiadających za problem.


Kraków
"Hipnoza w terapii uzależnień 1 stopień" <br>
"Hipnoza w terapii uzależnień 1 stopień"
19-20 pazdziernika 2019


Program kursu, według autorskiej metody Barbary Brus, po raz pierwszy został zaprezentowany na tegorocznej międzynarodowej naukowo-medycznej konferencji poświęconej hipnozie, w murach historycznego (rok założenia 1804) Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Charkowie.Konferencja była zorganizowana przez Ukraińskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Hipnoterapeutów i Psychologów Klinicznych i Akademię Medyczną w Charkowie.

Kraków
Регистр аттестированных тренеров ВАГиП
Фамилия и имя­ Серия аттестата ­ Номер­ аттестата­
Komar Maksym ­ 4