Восточноевропейская ассоциация гипнотерапевтов 
Polskie przedstawiciels­­two 
Polskie przedstawicielstwo Wschodnioeuropejska Asocjacja Hipnoterapeutów i Psychologów Klinicznych (WAHiP) jest oddziałem specjalnym stowarzyszenia publicznego.
Głównym celem działań Polskiego Predstawicielstwa jest zjednoczyć wysiłki jej członków w promowaniu rozwoju hipnoterapii i psychologii klinicznej, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji swoich członków i innych chętnych osób oraz ochrony ich wspólnych praw i interesów.

Obszary działalności organizacji:

  • • Pomoc w podniesieniu profesjonalnego poziomu specjalistów w dziedzinie hipnoterapii i psychologii klinicznej zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami;
  •  • Ułatwienie tworzenia warunków do kształtowania kultury psychologicznej ludności, promowanie edukacji psychologicznej w zakresie hipnoterapii i psychologii klinicznej;
  • • Udział w upowszechnianiu informacji o normach i standardach praktyki w zakresie hipnoterapii i psychologii klinicznej, kształtowanie kultury poszukiwania pomocy w dziedzinie hipnoterapii i psychologii klinicznej;
  •  • Nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami zagranicznymi;
  •  • Działania w zakresie szkoleń, dodatkowe szkolenia specjalistów w dziedzinie hipnoterapii i psychologii klinicznej;
  •   • Działania mające na celu doskonalenie umiejętności specjalistów w dziedzinie hipnoterapii i psychologii klinicznej.

Członkami Wschodnioeuropejskiej Asocjacji Hipnoterapeutów i Psychologów Klinicznych mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie są uznawane przez sąd za prawnie niekompetentne, które podzielają cele Asocjacji.

Sekretarz Polskiego Predstawicielstwa Wshodnioeuropejskiej Asocjacji Hipnoterapeutów i Psychologów Klinicznych.
Profesjonalny hipnotyzer, hipnoterapeuta. Trener WAHiP
Rejestr członków WAHiP, nadzorowany przez Polskie Przedstawicielstwo
Imię i nazwisko Numer rejestracyjny
Karina Totoonova 59 ­
Maksym Komar 192 ­
Piotr Otto ­ 263
Rejestracja certyfikowanych trenerów WAHiP
Imię i nazwisko Seria certyfikatu Numer certyfikatu
Komar Maksym ­   4
// Ресайз iframe-а фримиум баннера